Ne pregătim să candidăm pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Ne pregătim să candidăm pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021
Fără categorie / 11 octombrie 2012 / Posted by

Comisia Europeană a anunţat ordinea în care ţările vor putea desemna orașe pentru candidatura la titlul de Capitală Europeană a Culturii. România și Grecia vor avea acest privilegiu în anul 2021.

Mai jos puteţi parcurge comunicatul de presă al Comisiei Europene, din 20 iulie 2012, în care a fost anunţată extinderea programului “Capitală Europeană a Culturii” până în 2013.

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere în favoarea prelungirii iniţiativei „Capitala europeană a culturii”. Programul actual se va încheia în 2019 și noua propunere stabilește ordinea în care ţările vor desemna orașele candidate pentru a deţine acest titlu până în anul 2033. Pe lângă cele două state membre care își împart titlul în fiecare an, propunerea sugerează ca ţările candidate sau potenţial candidate la aderarea în UE să poată, de asemenea, propune o „Capitală europeană a culturii” o dată la trei ani. Planul urmează să fie acum discutat de către Parlamentul European și Consiliu, care vor lua o decizie finală cu privire la viitoarele dispoziţii înainte de sfârșitul anului 2013.

Androulla Vassiliou, comisar european pentru educaţie, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Iniţiativa «Capitala europeană a culturii» reprezintă una dintre cele mai vizibile și mai reușite iniţiative lansate de UE. Pe lângă promovarea bogăţiei și diversităţii culturale extraordinare a Uniunii Europene, iniţiativa a constituit un catalizator pentru transformarea orașelor, atât în beneficiul cetăţenilor, cât și în cel al turiștilor. Competiţia în rândul statelor membre pentru obţinerea titlului este mai strânsă ca niciodată – ceea ce reprezintă dovada valorii și a atractivităţii constante a acestei manifestări.” Propunerea Comisiei păstrează principalele caracteristici și structura programului actual. Ea sugerează, în special, continuarea atribuirii titlului pe baza unui sistem de rotaţie între statele membre. Criteriile de selecţie au fost modificate pentru a oferi orientări mai detaliate potenţialelor Capitale, îmbunătăţind astfel procesul general de selecţie și de monitorizare a orașelor implicate. Se va acorda mai multă atenţie efectului de pârghie al iniţiativei în ceea ce privește stimularea creșterii și a dezvoltării urbane pe termen lung, precum și dimensiunii europene a evenimentului și calităţii conţinutului cultural și artistic în cursul anului respectiv.

Context

Iniţiativa „Capitala europeană a culturii” actuală (instituită prin Decizia 1622/2006/CE) se încheie în 2019. Întrucât competiţia pentru obţinerea titlului este lansată cu șase ani în avans, pentru a oferi orașelor suficient timp pentru a se pregăti, decizia privind noul ciclu trebuie adoptată de către Parlament și Consiliu în 2013. Propunerea Comisiei are loc în urma mai multor evaluări ale programului actual și în urma unei consultări publice realizate în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, urmată de o reuniune publică la Bruxelles, în martie 2011. Aceste demersuri demonstrează în mod clar că manifestarea „Capitala europeană a culturii” aduce numeroase beneficii orașelor și regiunilor: deși rămâne, în esenţă, un eveniment cultural, ea generează beneficii sociale și economice semnificative, în special atunci când este integrată într-o strategie de dezvoltare pe termen lung axată pe cultură. De la crearea acestui titlu, în 1985, 46 de orașe au fost desemnate „Capitale europene ale culturii” până în prezent. În 2012, Capitalele europene ale culturii sunt Guimarães (Portugalia) și Maribor (Slovenia). Bruxelles, 20 iulie 2012

Documentul prin care a fost propusă extinderea programului și în care este menţionată și data la care România va avea un oraș Capitală Europeană a Culturii îl puteţi consulta aici!