Anunț de recrutare

Postul: Gestionar și responsabil management al documentelor

Scop: Îndeplinirea sarcinilor de gestionar și manager de documente în cadrul Asociației Timișoara2021-Capitală Europeană a Culturii

Perioadă determinată: octombrie-decembrie 2021

1 post disponibil, ½ de normă.

În vederea respectării prevederilor legale și a funcționării sistemului managerial intern, Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii recrutează un gestionar și respinsabil pentru managementul documentelor pană la sfarșitul anului 2021.

Scopul acțiunii este menținerea unui nivel de lucru profesionist în vederea continuăriii activității de implementare a Programului Cultural Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii.

Responsabilități

 • asigură fluxul documentelor între departamente și arhivează documentele
 • asigură consumabilele necesare activităților asciației;
 • întocmește referate de necesitate pentru nevoile unității operaționale;
 • are în gestiune cele trei spații ocupate de asociație în cadrul Bastionului Theresia și a spațiului de pe stada Alba Iulia;
 • participă activ la operațiunile de încărcare/descărcare a bunurilor la/din spațiul de depozitare al asociației;
 • rfectuează recepția fizică a bunurilor și materialelor la intrarea în depozitul asociației;
 • raportează superiorului ierarhic diferențele între faptic și scriptic apărute la recepția bunurilor și a materialelor;
 • raportează superiorului ierarhic orice neconcordanță între recepția fizică și situația scriptică;
 • oferă informații despre stocuri departamentelor firmei;
 • răspunde de relația cu instituțiile finanțatoare, în vederea depunerii documentelor necesare( a deconturilor, adrese, notificări);
 • pe baza unui proces verbal de predare-primire, asigură partenerilor și managerilor de program (manageri de teritoriu) orice bun necesar acestora pentru desfășurarea proiectelor, bun aflat în gestiunea asociației, iar la finalul proiectului, aceștia predau bunurile gestionarului, care îl preia din nou în gestiune;
 • răspunde de bunurile asociației, aflate în cele trei spații ocupate de asociație în cadrul Bastionului Theresia si din spatiul de pe starda Alba Iulia;
 • utilizează eficient spațiul de depozitare a mărfurilor;
 • respectă legislația privind gestiunea stocurilor;
 • respectă prevederile normativelor interne și procedurile de lucru privitoare la postul său.
Cerințele Postului

- are cunoștințe despre activitățile și profilul asociației ;

- 2-3 ani de experiență anterioară relevantă în domeniu privind gestiunea și organizare internă a documentelor de minimum;

- bune abilități de coordonare, comunicare scrisă și verbală;

- cunoașterea limbii engleze la nivel mediu, atât scris, cât și vorbit;

- spirit de echipă.

Înscrierea la concurs

Pentru a se înscrie la concurs, candidații vor trimite:
- un CV
- o scrisoare de motivație în care să prezinte relevanța experienței profesionale pentru acest post .

Cele 2 documente vor fi redactate în limba română și vor fi transmise în format electronic pe adresa de email: [email protected].

Termenul-limită de primire a candidaturilor este 17.10.2021.

Interviu

Interviurile vor avea loc în data de 19 octombrie a.c. . Vor fi invitate la interviu doar persoanele care îndeplinesc cerințele postului, la o oră agreată ulterior.

Contractare

Persoana selectată va încheia un contract de muncă pe o perioadă determinată, cu jumătate de normă.

Bibliografie

OMFP 2861/2009 – Organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

ORDINUL nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii