Foste și viitoare capitale europene ale culturii

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Foste și viitoare capitale europene ale culturii

DECIZIA NR. 445/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE

Foste și viitoare capitale europene ale culturii

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 167 alineatul (5)…