Anunţ de Recrutare – Asistent de Producţie, Responsabil Raportări Financiare (deconturi) și Ofiţeri de Proiecte

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Anunţ de Recrutare – Asistent de Producţie, Responsabil Raportări Financiare (deconturi) și Ofiţeri de Proiecte
Fără categorie / 16 septembrie 2019 / Posted by Timisoara2021

Asociaţia Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii (pe scurt: Timișoara 2021) recrutează personal calificat pentru implementarea Proiectului Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii (pe scurt: Proiectul Timișoara 2021). 

Concursul se desfășoară în două etape. Prima etapă presupune selecţarea candidaţilor ce corespund postului pentru care au aplicat și care au trimis toate documentele solicitate. Cea de a doua etapă constă într-un interviu. Doar persoanele eligibile conform condiţiilor solicitate vor fi invitate pentru interviu.

Responsabilităţile, cerinţele și descrierea posturilor deschise precum și modalitatea de înscriere pot fi consultate în link-urile de mai jos:

 

PRODUCĂTOR DE EVENIMENTE / ASISTENT PRODUCŢIE
(1 post)

 

OFIŢER PROIECTE
(2 posturi)

 

RESPONSABIL RAPORTĂRI FINANCIARE
(1 post)

 

Dosarul de candidatură câștigător al titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021 (pe scurt: CEaC 2021) poate fi consultant aici:

→Versiunea în limba română 
→Versiunea în limba engleză

PREAMBUL

După recomandarea juriului format din experţi independenţi responsabili cu evaluarea dosarelor de candidatură pentru titlul CEaC 2021, în cadrul concursului din România, pe de o parte, și în urma publicării raportului final de selecţie pe site-ul Comisiei Europene, pe de alta, Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale (MCIN) a propus, prin Ordinul Ministrului nr.3867 din 25 octombrie 2016, ca orașul Timișoara să devină Capitală Europeană a Culturii în România în 2021.

Dosarul de candidatură prezentat în faza de selecţie finală a devenit contractul de facto între orașul desemnat și cetăţenii săi, comitetul de monitorizare, MCIN și Comisia Europeană.

Organizaţia recunoscută și împuternicită să coordoneze dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea impactului „Programului cultural-artistic unic Timișoara 2021”, precum și gestionarea moștenirii sale culturale este Asociaţia Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii.

Conform regulamentului care guvernează capitalele europene ale culturii, perioada de implementare a proiectului este 2016 (post-selecţie) – 2022 și după și va include întregul proces de pregătire a anului 2021, derularea sa efectivă și evaluarea ulterioară a impactului și a moștenirii generate.

Abordarea strategică a Asociaţiei de Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii pentru perioada respectivă presupune, în primul rând, crearea premiselor și fundamentelor pentru derularea proiectului, așa cum sunt acestea definite în dosarul de candidatură, care ulterior vor sprijini dezvoltarea sa durabilă și de succes, garantând impactul și moștenirea pe termen mediu și lung a Proiectului Timișoara 2021.

În vederea asigurării celor de mai sus, Asociaţia Timișoara 2021 a lansat în decembrie 2016 fazele strategiei de implementare, care constau în:

Etapa I, vizează perioada 2017-2018 și este denumită etapa de StartUp a programului general. Scopul etapei StartUp a fost acela de a construi o fundaţie solidă necesară pentru a implementa cu succes obiectivele programului general și moștenirea acestuia.

Etapa a II-a, vizează perioada 2019-2021, și este denumită etapa de Acţiune/Producţie efectivă a programului general. Etapa de Acţiune/Producţie a programului general urmărește realizarea și desfășurarea la nivel local și  regional a programelor culturale multianuale legate de programul general, care va conecta orașul la nivel european și internaţional.

Etapa a III-a, vizează perioada 2022-2024, și este denumită etapa de Consolidare a programului general. Eceasta etapă urmărește stadiul de management a moștenirii proiectului, menţinerea sprijinului acordat de Asociaţia Timișoara 2021 pentru acţiuni de consolidare a capacităţii, schimburi de experienţă și reprezentare la nivel internaţional, precum și pentru organizarea evenimentelor de referinţă culturală la nivel european, pe durata a 1-2 ani.

CALENDAR

16-29 septembrie: data limită de trimitere a documentelor solicitate.

30 septembrie-2 octombrie: Selectarea candidaţilor eligibili pentru proba de interviu.

3, 4 octombrie: contactarea candidaţilor selectaţi pentru interviu

7-10 octombrie: Interviuri        

15 octombrie: Comunicarea rezultatelor finale

Comisia de concurs va fi formată din reprezentanţi ai conducerii asociaţiei Timișoara 2021 și ai departamentelor din cadrul cărora fac parte respectivele posturi.

 

ASISTENT PRODUCŢIE
(1 post)

 

OFIŢER PROIECTE
(2 posturi)

 

RESPONSABIL RAPORTĂRI FINANCIARE
(1 post)

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Pentru a se înscrie la concurs, candidaţii vor trimite:

– un CV

– o scrisoare de motivaţie din care să rezulte relevanţa experienţei profesionale pentru postul pentru care este trimisă aplicaţia, precum și felul în care candidatul poate să contribuie la crearea și implementarea Programului Cultural Timișoara 2021. Candidatul/a trebuie să indice două sau mai multe referinţe de la locurile de muncă anterioare (numele referentului, afilierea instituţională, dacă e cazul, numărul de telefon și adresa de e-mail).

– dovada studiilor absolvite.

Documentele vor fi transmise în format electronic pe adresa de email: recrutare@timisoara2021.ro, indicînd în Subiectul email-ului, postul pentru care candidează.

Poziţiile scoase la concurs presupun prezenţa angajaţilor în Timișoara. Prin urmare vor fi selectate persoane care locuiesc în Timișoara sau în judeţul Timiș, sau sunt dispuse să se transfere în Timișoara pe durata proiectului (sfârșitul anului 2021).

Timișoara pe hartă

Susţine proiectul