Anunţ de Recrutare – Manager de Operaţiuni și Manager de Teritoriu

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Anunţ de Recrutare – Manager de Operaţiuni și Manager de Teritoriu
Fără categorie / 12 septembrie 2019 / Posted by Timisoara2021

Asociaţia Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii recrutează personal calificat pentru un post de Manager de Operaţiuni și un post de Manager de  Teritoriu, pentru implementarea Proiectului Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii.

Responsabilităţile, cerinţele și descrierea postului deschis precum și modalitatea de înscriere pot fi consultate în link-urile de mai jos:

MANAGER DE OPERAŢIUNI (1 post)
descriere
MANAGER DE TERITORIU (1 post)
descriere

Dosarul de candidatură câștigător al titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021 (pe scurt: CEaC 2021) poate fi consultant aici:

→Versiunea în limba română 
→Versiunea în limba engleză


Preambul

După recomandarea juriului format din experţi independenţi, responsabili cu evaluarea dosarelor de candidatură pentru titlul CEaC 2021, în cadrul concursului din România, pe de o parte, și în urma publicării raportului final de selecţie pe site-ul Comisiei Europene, pe de alta, Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale (MCIN) a propus, prin Ordinul Ministrului nr.3867 din 25 octombrie 2016, ca orașul Timișoara să devină Capitală Europeană a Culturii în România în 2021.

Dosarul de candidatură, prezentat în faza de selecţie finală, a devenit contractul de facto între orașul desemnat și cetăţenii săi, comitetul de monitorizare, MCIN și Comisia Europeană.

Organizaţia recunoscută și împuternicită să coordoneze dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea impactului „Programului cultural-artistic unic Timișoara 2021”, precum și gestionarea moștenirii sale culturale este Asociaţia Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii.

Perioada de implementare a proiectului este 2016 (post-selecţie) – 2022 și după și va include întregul proces de pregătire a anului 2021, derularea sa efectivă și evaluarea ulterioară a impactului și a moștenirii generate.

Abordarea strategică a Asociaţiei de Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii pentru perioada respectivă presupune, în primul rând, crearea premiselor și fundamentelor pentru derularea proiectului, așa cum sunt acestea definite în dosarul de candidatură, care ulterior vor sprijini dezvoltarea sa durabilă și de succes, garantând impactul și moștenirea pe termen mediu și lung a Proiectului Timișoara 2021.

În vederea asigurării celor de mai sus, Asociaţia Timișoara 2021 a lansat în decembrie 2016 fazele strategiei de implementare, care constau în:

Etapa I, vizează perioada 2017-2018 și este denumită etapa de StartUp a programului general. Scopul etapei StartUp a fost acela de a construi o fundaţie solidă necesară pentru a implementa cu succes obiectivele programului general și moștenirea acestuia.

Etapa a II-a, vizează perioada 2019-2021, și este denumită etapa de Acţiune/Producţie efectivă a programului general. Etapa de Acţiune/Producţie a programului general urmărește realizarea și desfășurarea la nivel local și  regional a programelor culturale multianuale legate de programul general, care va conecta orașul la nivel european și internaţional.

Etapa a III-a, vizează perioada 2022-2024, și este denumită etapa de Consolidare a programului general. Eceasta etapă urmărește stadiul de management a moștenirii proiectului, menţinerea sprijinului acordat de Asociaţia Timișoara 2021 pentru acţiuni de consolidare a capacităţii, schimburi de experienţă și reprezentare la nivel internaţional, precum și pentru organizarea evenimentelor de referinţă culturală la nivel european, pe durata a 1-2 ani.


Modalitatea de înscriere

Termenul-limită de primire a aplicaţiilor diferă în funcţie de postul pentru care se aplică:

MANAGER DE OPERAŢIUNI (1 post)

 

Termenul-limită de primire a candidaturilor este 30.09.2019, ora 18.00 (ora României). Interviuri: 7-9.10.2019. 

MANAGER DE TERITORIU (1 post)

 

Termenul-limită de primire a candidaturilor este 26.09.2019, ora 18.00 (ora României). Interviuri: 30.09.2019.