ANUNŢ DE RECRUTARE – 1 Director de Comunicare și 2 Manageri de Program/ Manageri de Teritoriu

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > ANUNŢ DE RECRUTARE – 1 Director de Comunicare și 2 Manageri de Program/ Manageri de Teritoriu
Fără categorie / 7 martie 2019 / Posted by Timisoara2021

Asociaţia Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii recrutează 1 Director de comunicare și 2 Manageri de Program / Manageri de Teritoriu, așa cum sunt definiţi în dosarul de candidatură câștigător al titlului de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021. Responsabilităţile, cerinţele și descrierea posturilor deschise pot fi consultate în link-urile de mai jos:

 

 DIRECTOR DE COMUNICARE (1 post)
descriere
MANAGERI DE PROGRAM /
MANAGERI DE TERITORIU (2 posturi)
descriere

Dosarul de candidatură câștigător poate fi consultat aici:

Versiunea în limba română
Versiunea în limba engleză

Preambul

După recomandarea orașului Timișoara pentru a deţine titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, de către juriul format din experţi independenţi responsabili cu evaluarea dosarelor de candidatură pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 (CEaC 2021), în cadrul concursului din România, pe de o parte, și în urma publicării raportului final de selecţie pe site-ul Comisiei Europene, pe de alta, Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale (MCIN) a propus, prin Ordinul Ministrului nr.3867 din 25 octombrie 2016, ca orașul Timișoara să devină CEaC în România în 2021.

Dosarul de candidatură prezentat în faza de selecţie finală a devenit contractul de facto între orașul desemnat și cetăţenii săi, comitetul de monitorizare, MCIN și Comisia Europeană.

Organizaţia recunoscută și împuternicită să coordoneze dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea impactului „Programului cultural-artistic unic Timișoara 2021”, denumit în continuare “Programul Timișoara 2021”, precum și gestionarea moștenirii sale culturale este Asociaţia Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii (ATCEC 2021).

Conform Regulamentului care guvernează capitalele europene ale culturii, perioada de implementare a proiectului este 2016 (post-selecţie) – 2022 și după și va include întregul proces de pregătire a anului 2021, dezvoltarea sa efectivă și evaluarea ulterioară a impactului și moștenirii generate .

Abordarea strategică a Asociaţiei de Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii pentru perioada respectivă presupune, în primul rând, crearea premiselor și fundamentelor vitale pentru proiect, așa cum sunt definite în dosarul de candidatură, care ulterior vor sprijini dezvoltarea durabilă și de succes, garantând impactul și moștenirea pe termen mediu și lung a proiectului Timișoara 2021.

În vederea asigurării celor de mai sus, ATCEC 2021 a lansat în decembrie 2016 etapele strategiei de implementare, care constau în:

Etapa I, pentru perioada 2017-2018, StartUp a programului general, denumită în continuare Programul I. Scopul etapei StartUp este acela de a construi o fundaţie solidă necesară pentru a implementa cu succes obiectivele programului general și moștenirea acestuia.

Etapa a II-a, pentru perioada 2019-2021, Acţiune/ Producţie efectivă a programului general, denumit în continuare Programul II. Etapa de Acţiune/Producţie, în cursul anului 2021, a programului general urmărește realizarea și desfășurarea la nivel local și regional a programelor culturale multianuale legate de programul general, care va conexa orașul la nivel european și internaţional.

Etapa a III-a, pentru perioada 2022-2024, de Gestionare a moștenirii programului general, denumită în continuare Programul III vizează stadiul de management a moștenirii proiectului, menţinerea sprijinului acordat de ATCEC 2021 pentru acţiuni de consolidare a capacităţii, schimburi de experienţă și reprezentare la nivel internaţional, precum și pentru organizarea evenimentelor de referinţă culturală la nivel european, la nivel de 1-2 ani.

 

Modalitatea de înscriere

Candidaţii vor trimite un CV și o scrisoare de motivaţie în care să prezinte relevanţa experienţei lor profesionale pentru postul la care aplică, precum și felul în care pot să contribuie la crearea Programului Cultural Timișoara 2021. Candidaţii vor trimite CV-ul în limba română și engleză, în format electronic, pe adresa de email: recrutare@timisoara2021.ro, indicând postul pentru care aplică.

Termenul-limită de primire a aplicaţiilor este 28.03.2019, ora 18.00. Interviurile vor avea loc în perioada 3-5.04.2019, iar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi să ocupe posturile cât mai curând posibil.

 DIRECTOR DE COMUNICARE (1 post)
descriere
MANAGERI DE PROGRAM /
MANAGERI DE TERITORIU (2 posturi)
descriere

Confidenţialitatea și protecţia datelor cu caracter personal

ATCEC 2021 asigură confidenţialitatea strictă a tuturor informaţiilor pe care le obţine direct sau indirect în legătură cu acest anunţ. Persoana care participă, în numele  Asociaţiei, la desemnarea persoanelor pe cele două poziţii are obligaţia de a respecta și asigura confidenţialitatea strictă a datelor cu caracter personal pe care le cunoaște direct sau indirect în legătură cu acest anunţ.

În cazul în care una sau mai multe din aceste persoane încalcă această obligaţie sau vreuna din obligaţiile prevăzute de Regulamentul 679/2016  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, acestea vor fi obligate la repararea prejudiciului produs persoanei vizate. Subiectul(persoana vizată) la care se referă aceste informaţii poate solicita direct ATCEC 2021 repararea prejudiciului, situaţie în care ATCEC 2021 va avea drept de regres împotriva persoanei care se face responsabilă de încălcarea drepturilor persoanei vizate.

ATCEC 2021 va procesa datele personale numai în scopul stipulat în prezentul anunţ. După desemnarea ocupanţilor poziţiilor propuse prin  prezentul anunţ, ATCEC 2021 va păstra materialele, documentele primite, în condiţii care le asigură integritatea, securitatea și confidenţialitatea, pentru o perioadă de 5 ani, pentru eventualitatea în care se formulează contestaţii/plângeri în legătură cu candidatura înaintată și ocuparea celor trei poziţii. La expirarea acestei perioade, toate materialele, documentele trimise de candidaţi vor fi distruse cu un distrugător de documente special.

În legătură cu datele lor personale, candidaţii au următoarele drepturi:  dreptul la  informare, dreptul  la  acces,  dreptul la  rectificare,  dreptul la  ștergere  (‘‘dreptul de  a  fi uitat‘‘),  dreptul la restricţionarea procesării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de control a protecţiei datelor.

Pentru orice informaţii referitoare la protecţia datelor lor cu caracter personal, candidaţii pot contacta responsabilul ATCEC2021 pentru Protecţia Datelor, la adresa de e-mail: contact@timisoara2021.ro.

 

Dispoziţii finale

ATCEC2021 își rezervă dreptul de a anula/retrage  anunţul  în orice  moment și  de a  modifica calendarul și prezentul document din motive obiective, urmând ca astfel de schimbări să intre în vigoare numai după anunţarea acestora.