Comunicat de Presă – Consiliul Director al Asociaţiei Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Comunicat de Presă – Consiliul Director al Asociaţiei Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii
Fără categorie / 21 ianuarie 2019 / Posted by Timisoara2021

21.01.2019

Consiliul Director al Asociaţiei Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii s-a întrunit, în data de 21 ianuarie, ca urmare a modificărilor care au avut loc în cadrul statutului asociaţiei pentru stabilirea documentelor ce urmează a fi depuse de către persoanele fizice/ juridice în vederea completării (depunerii) cererilor de adeziune și a calendarului în ceea ce privește termenele de soluţionare ale acestora de către Adunarea Generală.

În acest sens, a fost aprobat următorul calendar:

 • Termenul limită pentru depunerea cererilor de adeziune a noilor membri, precum și a informaţiilor suplimentare la cererile de adeziune depuse este 4 februarie 2019;
 • Transmiterea rezultatelor (prin e-mail) privind cererile de adeziune: 13 februarie 2019
 • Convocarea Adunării Generale pentru validarea noilor membri: 22 februarie 2019

Documente necesare pentru completarea cererilor de adeziune pentru persoanele fizice:

 • Cerere de adeziune (formular);
 • Copie C.I.;
 • Cazier judiciar;
 • Curriculum Vitae;
 • Declaraţie pe proprie răspundere că îndeplinește condiţiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociaţiei.

 Documente necesare pentru completarea cererilor de adeziune pentru persoanele juridice societăţi comerciale:

 • Cerere de adeziune (formular);
 • Certificate constatator;
 • Declaraţie pe proprie răspundere al reprezentantului legal că persoana juridică îndeplinește condiţiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociaţiei

Documente necesare pentru completarea cererilor de adeziune pentru persoanele juridice Asociaţii și fundaţii:

 • Cerere de adeziune (formular);
 • Extras din Registrul special aflat la grefa instanţei;
 • Certificate înregistrare ANAF;
 • Declaraţie pe proprie răspundere al reprezentantului legal că persoana juridică îndeplinește condiţiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociaţiei.

Documente necesare pentru completarea cererilor de adeziune pentru Orașele partenere:

 • Cerere de adeziune (formular);
 • Declaraţie pe proprie răspundere al reprezentantului legal că persoana juridică îndeplinește condiţiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociaţiei.

Documente necesare pentru completarea cererilor de adeziune pentru alte organisme care nu se încadrează în cele de mai sus:

 • Cerere de adeziune (formular);
 • Actul de înfiinţare;
 • Calitatea de reprezentant;
 • Declaraţie pe proprie răspundere al reprezentantului legal că persoana juridică îndeplinește condiţiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociaţiei

LINKURI UTILE:

Acte necesare pentru Cererea de Adeziune

Calendar Adunare Generală a Asociaţiilor

Cuantumul Cotizaţiilor Anuale

Timișoara pe hartă

Susţine proiectul