Calendar Adunare Generala a Asociatilor

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Calendar Adunare Generala a Asociatilor
Fără categorie / 21 ianuarie 2019 / Posted by Timisoara2021
 • În Adunarea generală din data de 26.11.2018 s-a desemnat Consiliul Director al Asociaţiei Timișoara 2021 – Capitală Culturală Europeană a Culturii în persoana:
  • Primăria Municipiului Timișoara
  • Consiliul Judeţean Timiș
  • Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale
  • Rada Horaţiu
  • Ulrich Fuchs
  • Lia Lucia Epure – cu titlu interimar
  • Ilaș Claudiu – cu titlu interimar
  • Ţaga Claudiu – cu titlu interimar
 • A fost formulat un număr însemnat de cereri de adeziune;
 • Cererile de adeziune trebuiesc analizate de către consiliul director în vederea supunerii acestora spre aprobarea adunării generale
 • În urma validării cererilor de adeziune de către adunarea generală trebuie convocată o nouă adunare generală în vederea desemnării pe posturile interimare din consiliul director a membrilor definitivi în cadrul consiliului director
 • Potrivit punctelor sus arătate, se impune organizarea a două adunări generale a asociaţilor, urmărindu-se ca, în principiu, după analizarea și validarea cererile de adeziune care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, să se desemneze pe cele trei poziţii din cadrul consiliul director membrii conform cerinţelor din dosarul de candidatură precum și membrii Forumului Consultativ si membrii Consiliului de Audit, Guvernanta si Etica.

Prin urmare, în perioada următoare se vor demara următoarele în vederea convocării adunării generale a membrilor asociaţi:

PRIMA ADUNARE GENERALĂ A ASOCIAŢILOR

Nr. crt. OBIECTIV ORDINE DE ZI TERMEN CONVOCATOR
1. Ședinţă Consiliu Director –          Stabilire tipuri de documente necesare a fi solicitate de la persoanele fizice/juridice conform art. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 și 5.23 lit.l din actul constitutiv al asociaţiei în vederea analizării de către consiliul director a cererilor de adeziune depuse.
–          Stabilire calendar termene de solutionare cereri de adeziune si convocare adunare generala.
–          Discutarea situatiei financiare a Asociatiei TM 2021.
–          Diverse.
21.01.2019

Ora 14.00

2. Dată limită depunere informaţii suplimentare la cererile de adeziune depuse   04.02.2019
3. Dată limită depuneri cereri de adeziune noi membri   04.02.2019
4. Verificarea îndeplinirii condiţiilor conform statutului de către cei ce formulează cereri de adeziune, precum și termen de procesare a acestora   05.02.2019 – 13.02.2019
5. Informarea deponenţilor cu privire la  rezultatul procesării cererilor de adeziune (prin e-mail)   13.02.2019
6. Ședinţă Consiliu Director și Publicare Convocator –          Convocare adunare generală în vederea discutării următoarei ordini de zi:
–          Aprobarea cererilor de adeziune care îndeplinesc condiţiile statutare în vederea validării noilor membrii în asociaţie
–          Aprobarea publicării anunţului pentru ocuparea următoarelor poziţii în consiliul director :
o   Reprezentant al sectorului cultural institutional
o   Reprezentant al scenei culturale independente și al sectorului Industriilor Culturale și Creative
o   Personalitate publică din domeniul culturii, cu profil internaţional
–          Aprobarea publicării anunţului în vederea depunerii de candidaturi pentru a fi desemnaţi ca membri în cadrul Forumului Consultativ precum și în cadrul Consiliului de Audit, Guvernanta Culturala si Etica
13.02.2019
7. Adunarea Generală a Asociaţiei privind aprobarea cererilor de aderare a noilor membrii   22.02.2019

° Calendarul precum si ordinea de este stabilită cu titlu exemplificativ, putând suferi pe parcurs modificări, adunarea generală va fi convocată de către consiliul director, urmând ca acest convocator să fie publicat pe site ul asociaţiei conform prevederilor statutare.

LINKURI UTILE:

01.02.2019 Comunicat de presă – Prelungirea termenului de depunere a Cererilor de Adeziune

Acte necesare pentru Cererea de Adeziune

Cuantumul Cotizaţiilor Anuale

Acte Adiţionale la Statut și Actul Constitutiv al Asociaţiei

Timișoara pe hartă

Susţine proiectul