SEARCHLIGHT – Concurs deschis // Regulament

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > SEARCHLIGHT – Concurs deschis // Regulament
Fără categorie / 31 octombrie 2018 / Posted by Timisoara2021

Concurs deschis pentru constituirea unor grupuri de consultanţă ce urmează să evalueze propunerile de proiecte pentru programul cultural din perioada 2019 – 2021, din cadrul apelului deschis „SEARCHLIGHT”.

 

REGULAMENT

1.      Generalităţi:

Promotorul concursului deschis este Asociaţia Timișoara Capitală Culturală Europeană, cu sediul în Timișoara, bd. C.D. Loga nr.1, judeţul Timiș, România, CUI/CIF RO29217769, având contul nr. RO43 BRDE 360S V350 1588 3600 deschis la BRD Groupe Societe Generale – agenţia Mihai Eminescu Timișoara, e-mail contact@timisoara2021.ro, reprezentată prin doamna Simona Neumann, în calitate de Director Executiv, denumită în continuare “BENEFICIAR”

Concursul deschis este o procedură privind constituirea unor grupuri de consultanţă ce urmează să evalueze propunerile de proiecte pentru programul cultural din perioada 2019 – 2021, din cadrul apelului deschis „SEARCHLIGHT , în conformitate cu consideraţiile prevăzute la Art.2. “Definirea misiunii” din prezentul regulament.

 

            Calendarul concursului deschis

Lansarea concursului – 31.10.2018;

Dată limită depunere CV-uri- 12.11.2018 (ora 00:00, ora României);

Anunţul oficial al ocupantului pentru fiecare pozitie – 14 noiembrie 2018;

 

2.      Art.2 Definirea misiunii

Asociaţia Timișoara Capitală Culturală Europeană lansează un apel public în vederea constituirii unor grupuri de consultanţă ce urmează să evalueze propunerile de proiecte pentru programul cultural din perioada 2019 – 2021, din cadrul apelului deschis „SEARCHLIGHT”.

Conform dosarului de canditatură, asociaţia și-a asumat organizarea unui apel deschis de proiecte la finalul fazei de start-up. În urma acestui apel, denumit „SEARCHLIGHT”, ne propunem să identificăm idei și concepte noi pe care ni le dorim implementate în perioada 2019-2021. În acest sens, ne dorim constituirea unor grupuri de specialiști care să evalueze aceste propuneri.

              Vor exista trei linii de proiecte, iar pentru fiecare dintre acestea vom constitui câte un grup  interdisciplinar de consultanţă, cu rol de juriu, format din:

  • un curator
  • un operator cultural/ un artist
  • un urbanist/arhitect/city-specialist
  • un membru al comunităţii academice
  • un membru sau colaborator al Unităţii Artistice a TM2021

 

3.      Înscriere

Înscrierea la concurs este gratuită și se face confrom procedurilor din prezentul regulament. Înscrierea se face prin trimiterea unui CV si a unei scrisori de intenţie,  la adresa de e-mail searchlight@timisoara2021.ro; Înscrierea nu se poate face prin alte mijloace de comunicare.

CV-urile și scrisorile de intenţie trimise de aplicanţi sunt stric confidenţiale și fiecare membru al comisiei de selecţie sau persoană implicată în consursul deschis va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că informaţiile conţinute în aceste documente sau primite în temeiul prezentei legi, nu sunt divulgate nici unei persoane din afară fără acordul prealabil scris al părţilor implicate, cu excepţia cazului în care se prevede altfel prin lege sau orice procedură judiciară, proces sau acţiuni. Persoana care dezvăluie informaţiile menţionate mai sus va fi responsabilă pentru orice încălcare a confidenţialităţii de către oricare dintre părţile terţe care vor avea acces la astfel de informaţii și va conveni să toate măsurile rezonabile, inclusiv dar fără a se limita la procedurile judiciare, să restrângă astfel părţile terţe de la divulgarea sau utilizarea neautorizată a unor astfel de informaţii.

În cazul încălcării acestui articol, Președintele comisiei de selecţie poate să retragă sau sa rezilieze concursul deschis în orice moment.

Candidaţii selectaţi vor fi aleși de către membrii Unităţii Artistice ai Asociaţiei Timișoara Capitală Culturală Europeană și confirmaţi de către Consiliul Director al Asociaţiei.

Poziţiile în cadrul acestor grupuri sunt plătite, persoanele selectate urmând să semneze un contract cu Asociaţia Timișoara Capitală Culturală Europeană.

 

4.       Cerinţele privitoare la candidaţi

Criterii generale

Candidaţii pentru fiecare specialitate trebuie:

-să fie cetăţeni ai unui Stat Membru al Uniunii Europene;

-să beneficieze de toate drepturile civile;

-să fie aliniaţi la valorile proiectului Timișoara 2021, așa cum este menţionat în Dosarul de candidatură;

-să îndeplinească cerinţele etice privind sarcinile pe care le vor avea de îndeplinit;

Criterii de excludere

Nu pot participa sau vor fi excluși din concurs:

-persoanele sub 18 ani;

-persoanele cu antecedente penale;

-persoanele membre în alte asociaţii, fundaţii sau alte tipuri de organizaţii și instituţii care au sau urmăresc interese incompatibile sau contrare cu activităţile sau scopurile Asociaţiei/Beneficiarului;

-persoanele care desfășoară activităţi publice sau private incompatibile cu activităţile scopurile sau obiectul Asociaţiei/Beneficiarului;

– Nu pot participa la acest concurs angajaţii și membrii Consiliului Director al Asociaţiei Timișoara Capitală Culturală Europeană și nici rudele de gradul I și II ale acestora;

Candidaţii nu pot fi asociaţi vreunui proiect care beneficiază de finanţare sau e realizat în colaborare cu Asociaţia Timișoara Capitală Culturală Europeană; și nu pot fi implicaţi direct sau indirect în proiectele ce urmează sa fie propuse spre finanţare în apelul deschis „SEARCHLIGHT” ce va fi lansat la finalul acestui an.

Dreptul la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare.

Asociaţia/Beneficiarul este o organizaţie democratică, ce nu face discriminări pe bază de gen, minorităţi, religie, orientare sexuală sau alte convingeri.

 

4.1.Conţinutul și forma CV-urilor

-CV-se va depune în limba română, împreună cu scrisoarea de intenţie pe adresa de mail menţionată mai sus, iar termenul limită de depunere a acestora este 12 noiembrie 2018 (ora 00:00-ora României). Candidaturile transmise prin orice altă formă și după expirarea termenului limită nu vor fi luate în considerare.

 

5.      Cofidenţialitatea și protecţia datelor cu caracter personal

Asociaţia/Beneficiarul asigură confideţialitatea strictă a tuturor informaţiilor pe care le obţine direct sau indirect în acest concurs. Persoana care încalcă această obligaţie să recupereze toate daunele pentru Asociaţia/Beneficiar și pentru obiectul la care se referă respectiva informaţie. Subiectul la care se referă aceste informaţii poate solicita direct Asociaţiei/Beneficiarului recuperarea prejudiciului.

Asociaţia/Beneficiarul va procesa datele personale numai în scopul acestui concurs. După desemnarea ocupanţilor poziţiilor propuse prin prezentul concurs, Asociaţia/Beneficiarul va paăstra materialele primite in cadrul acestui concurs, în condiţii care le asigură integritatea, securitatea și confideţilitatea, pentru o perioadă de 5 ani. La expirarea acestei perioade, toate materialele trimise de candidaţi vor fi distruse cu un distrugător de documente special.

În ceea ce privește datele lor personale, candidaţii au următoarele drepturi: dreptul al informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere (dreptul de a fi uitat), dreptul al restricţionarea procesării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul să se opună, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

Pentru toate informaţiile referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, solicitanţii pot contacta persoana responsabila a Asociaţia/Beneficiarul pentru Protecţia Datelor, la adresa de e-mail:contact@timisoara2021.ro

 

6.      Dispoziţii finale

Prin participarea la acest concurs, concurenţii sunt de acord să respecte prevederile și cerinţele formulate în prezentul document.

Asociaţia/Beneficiarul își rezervă dreptul de a anula consursul în orice moment și de a modifica calendarul și prezentul Regulament de concurs din motive obiective, urmând ca astfel de schimbări să intre în vigoare numai după anunţarea acestora.

 

Regulament – Concurs deschis SEARCHLIGHT

Comunicat de Presă – SEARCHLIGHT

 

 

Timișoara pe hartă

Susţine proiectul