Căutăm Firmă Specializată de Contabilitate

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Căutăm Firmă Specializată de Contabilitate
Fără categorie / 4 iulie 2017 / Posted by Timisoara2021

ASOCIAŢIA TIMIȘOARA CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ

caută

FIRMĂ SPECIALIZATĂ DE CONTABILITATE

-Fiscalitate și Situaţii Extracontabile-

 

CONDIŢII SPECIFICE 

 • Experienţă profesională: minim 5 ani în specialitatea studiilor.
 • Buna cunoaștere a legislaţiei fiscale și financiar-contabile.
 • Studii superioare economice (Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune sau Finanţe-Bănci). Constituie avantaj experienţa în domeniul contabilităţii instituţiilor publice.
 • Membru activ al Corpului Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din România.
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare pe calculator MS Office: nivel avansat, programe specifice contabilitate.
 • Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): Limba engleză-nivel mediu
 • Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
 • Iniţiativă în găsirea celor mai eficiente mijloace de realizare a obiectivelor
 • Abilităţi de comunicare
 • Capacitatea de a lucra în echipă
 • Capacitatea de analiză şi sinteză
 • Asumarea responsabilităţii
 • Aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe
 • Promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor
 • Păstrarea confidenţialităţii
 • Corectitudine şi fidelitate
 • Abilităţi de comunicare: scrisă şi orală
 • Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual
 • Disponibilitate pentru program prelungit.

 

RELAŢII ORGANIZAŢIONALE

Ierarhice: se subordonează Directorului Executiv

Colaborare: internă – cu departamentele din cadrul Asociaţiei Timișoara Capitală Culturală Europeană

                      externă – Trezorerie, ANAF, bănci comerciale, ITM, finanţatorii proiectului.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE 

 • Asigură desfășurarea activităţii financiar –economice într-un mod eficient și eficace.
 • Răspunde de protejarea informaţiilor economice și financiare precum și de calitatea documentelor contabile prelucrate.
 • Răspunde de respectarea legislaţiei și oferă în timp util informaţii necesare deciziilor de management ale conducerii directe.

 

RESPONSABILITĂŢI ŞI ATRIBUŢII

 • întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al ATCCE și urmărește realizarea acestuia;
 • asigură resursele financiarenecesare funcţionării în bune condiţii a ATCCE. În acest scop înaintează la timp instituţiilor finanţatoare și organelor fiscale rapoartele financiare, situaţiile financiare anuale și declaraţiile fiscale, precum și cererile de finanţare a activităţilor din cadrul ATCCE;
 • asigurăvărsarea la timp a sumelor datorate bugetului de stat din impozitul pe salarii, contribuţia pentru asigurările sociale, contribuţia pentru șomaj, contribuţia pentru asigurările sociale de sănatate și a altor impozite datorate bugetului public;
 • efectuează la timp plăţile și încasărilelegate de diferitele relaţii ale ATCCE cu terţii (furnizori, creditori, etc), cele legate de plata drepturilor de personal și  a drepturilor de deplasare;
 • organizează și răspunde pentru ţinerea evidenţei contabile (sintetice și analitice) și tehnico-operative a tuturor operatiunilor financiar-contabile, asigurand reflectarea corectă a valorilor patrimoniale ale ATCCE și mișcării acestora.
 • răspunde de întocmirea foilor colective de prezenţă și urmărirea prezenţei personalului, a concediilor de odihnă și a concediilor medicale din cadrul ATCCE;
 • înregistrează în Revisal evidenţa contractelor de muncă ale personalului ATCCE;
 • răspunde solicitărilor tuturor organelor de control precum și de îndeplinirea sarcinilor corective rezultate din procesele verbale de control ce revin departamentului financiar- contabil;
 • participă la şedinţele de progres ale echipei de implementare pentru a acorda asistenţă privind aspectele economico-financiare;
 • răspunde pentru arhivarea documentelor întocmite.

 

CV-urile se trimit la adresa recrutare@timisoara2021.ro în perioada 4 iulie – 16 august 2017.

CV-ul va fi însoţit de numele, funcţia și datele de contact a două persoane care au supervizat, în mod direct, activitatea acestuia.