Palatul Baroc din Timișoara găzduiește cea de a treia expoziţie a grupului DOI

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Palatul Baroc din Timișoara găzduiește cea de a treia expoziţie a grupului DOI
Fără categorie / 21 mai 2014 / Posted by Oana Grimacovschi

AfisPalatul Baroc din Timișoara găzduiește, în spaţiile Muzeului de Artă, cea de a treia expoziţie a grupului DOI, alcătuit din pictorii Dana Constantin  și Marcel Bunea. Această identitate s-a conturat în urmă cu un an  și s-a manifestat public prin alte două evenimente, organizate la Iași (galeria Dana)  și la Sibiu (galeria de arta contemporană a muzeului Brukenthal). Motivele care i-au determinat pe cei doi artiști să expună împreună sunt oarecum explicite: ei formează un cuplu (în viaţă) și, ca atare, au (re)simţit nevoia de a investiga ce-i unește (și) în artă. Fără a constitui o a treia identitate, construită de a  o „treia mână”, menită să anuleze individualitatea creatoare, Dana Constantin  și Marcel Bunea se ex-pun fiecare în oglinda celuilalt, meditând (conștient sau nu, dar aceasta este eterna întrebare a criticului) asupra statutului și sensului picturii în contemporaneitate.  (R. Demetrescu)

 In miezul ambelor “discursuri” se află un proces de abstractizare a imaginii, care se desfășoară cu viteze diferite – mai rapid și mai categoric, într-un fel, la artistul bucureștean. Nu este vorba de o competiţie în acest sens, ci de mecanisme neasemănătoare ale creaţiei, de tipologii cel puţin deosebite una de cealaltă, ale sensibilităţii artistice.  Pe simeze se creează un soi de complementaritate plăcută ochiului, revelată în spaţiul expoziţional la aducerea împreună a lucrărilor. Ritmurile expunerii se nasc și din ecourile ritmului ce guvernează geneza suitelor compoziţionale ale fiecăruia dintre cei doi pictori. Vorbind despre ritm, putem să mai introducem o trăsătură comună a operelor, în opinia noastră: s-o numim, dacă ne este îngăduit, “muzicalitate optică”. (A. Guţă)

Pictura Danei Constantin este o revalorificare excelentă, la cele mai înalte cote, a mijloacelor picturale și a istoriei picturii. Ea folosește în mod creativ tehnicile picturii în straturi, descoperite de olandezi, generînd un mesaj autentic, foarte personal. Mulţ umită deosebitei sensiblităţi, în picturile artistei descoperim profunzimi cromatice, radiind aidoma unui lac infinit. Ceea ce particularizează opera Danei Constantin este reinventarea nu doar a mijloacelor, dar  și a temelor artei clasice, repotenţarea vechilor paradigme ale acesteia. Tablourile artistei sînt trasee ascensionale, o ieșire din labirintul existenţial, o înălţare deasupra neajunsurilor cotidiene. Acest gen de creaţie poate fi asemuit, fără a exagera cîtuși de puţin, cu energia spirituală a lui Brâncuși, cel mai bine cu pasărea măiastră a genialului sculptor român. (V. Neumann)

Pictura lui Marcel Bunea este o construcţie elegantă, viguroasă, o muzică a liniilor și a culorilor, una atonală, invocînd ritmurile vieţii contemporane dominate de fragmentări, rupturi, viziuni. Abstractele compoziţii ale artistului dau seamă asupra unui tip de ordine  și iluminare spre care ar putea să tindă omenirea. Ele degajă o forţă teribilă, sugerînd-o pe aceea a marilor metropole ale lumii, dar în care simţ im deopotrivă impulsul rădăcinilor istorice, al Bizanţului, al folclorului românesc  și îndeosebi al folclorului transilvan. Este ceva mai mult decît emoţionant în acest gen de pictură, este muzica timpului nostru, vezi și simţi cum poate fi reinventat totul, cum renaște creaţia, cum muzica formelor dă seamă asupra istoriei trăite  și asupra istoriei viitoare. (V. Neumann)

Dacă în cazul Danei Constantin este vorba de o continuitate creativă, în acela al lui Marcel Bunea în discu ie este o discontinuitate creativă. În fapt, studiindu-le cu aten ie, sîntem invita i să observăm nu atît diferen ele, cît mai ales complementaritatea operelor lor. A ezînd pe simezele Muzeului de Artă Timi oara o pictură plină de ritmuri surprinzătoare, însumînd dinamici, culori i tehnici identitare, am dorit să venim în întîmpinarea unui public dornic de valori, atras de paradoxuri  i de posibile interpretări inedite. Expozi ia celor doi arti ti reprezintă unul din experimentele strălucite ale unei genera ii de arti ti ajunsă la maturitate  i care fac cinste artei române ti contemporane, integrîndu-se totodată artei universale. (V. Neumann)

Acest al treilea episod al dublei personale Dana Constantin-Marcel Bunea se constituie, precum cele care l-au precedat, într-o cuceritoare pledoarie pentru forţa  și prospeţimea de netăgăduit ale picturii și la mijlocul deceniului al doilea al secolului XXI.(A. Guţă)

Timișoara pe hartă

Susţine proiectul