Misiunea, viziunea și valorile promovate de Asociaţia Timișoara Capitală Culturală Europeană

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Misiunea, viziunea și valorile promovate de Asociaţia Timișoara Capitală Culturală Europeană
Fără categorie / 7 martie 2014 / Posted by Iozefina Tudor

Misiunea Asociaţiei
Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană își asumă misiunea de a contribui activ la crearea, susţinerea şi promovarea unui spaţiu dinamic, divers și incluziv bazat pe valorile multiculturale, educaţionale, istorice şi civice ale comunităţii, care să valorizeze identitatea, diversitatea, creativitatea şi avangarda culturală timişeană ca motoare pentru dezvoltare comunitară sustenabilă/durabilă.

Viziunea: Timișoara, un pol de excelenţă în spaţiul cultural central european.

Valorile asumate de către Asociaţie sunt: participarea și mobilizarea comunităţii, deschiderea către multiplele culturi și sectoare de activitate, valorificarea potenţialului multicultural al orașului și al poziţiei geografice, tradiţia, inovaţia și dimensiunea europeană a Timișoarei, transparenţa, incluziunea, nediscriminarea și egalitatea de șanse.

Direcţii strategice:
• Să contribuie activ la stimularea participării, implicării, deschiderii spre dialog și responsabilizării actorilor culturali, economici şi sociali, a factorilor de decizie și cetăţenilor pentru realizarea premiselor favorabile investirii Timișoarei cu titlul de Capitală Culturală Europeană.
• Să acţioneze astfel încât cultura să devină o componentă cheie a strategiilor de dezvoltare locale, regionale şi naţionale.
• Să contribuie la asigurarea unui climat favorabil dezvoltării culturale şi economico-sociale a comunităţii prin încurajarea creativităţii şi inovaţiei artistice.
• Să militeze constant pentru protecţie, promovarea şi restaurarea patrimoniului cultural ca factor fundamental al afirmării identităţii noastre interculturale.
• Să faciliteze promovarea participării la cultură a tuturor categoriilor sociale contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, a coeziunii sociale şi a respectului pentru diversitate.
• Să sprijine educaţia culturală și consumul cultural colectiv prin promovarea unei vieţi culturale incluzive, active în cartiere sau în comunităţi dezavantajate.
• Să devină o platformă care să asigure vizibilitatea naţională şi internaţională a artiştilor şi a creaţiei timişene.

Timișoara pe hartă

Susţine proiectul